ทางเลือกที่ถูกต้อง

กราฟจะไปที่ไหน: ขึ้นหรือลง?
คุณจะคาดการณ์อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องเสี่ยงไปกับมันเลย!

กราฟจะไปที่ไหน: ขึ้นหรือลง? คุณจะคาดการณ์อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องเสี่ยงไปกับมันเลย!

23 และ 24 พฤศจิกายนเติมเงินเข้าบัญชีตั้งแต่ $ 80 ขึ้นไป รับฟรีประกันภัยสำหรับการดีล!

ในกรณีของความล้มเหลวเราจะคืนเงินที่คุณสูญเสียไปในการเทรดสามครั้งแรกหลังจากเติมเงินเข้าสู่ระบบ

จำนวนเงินทดแทนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ: เราจะเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือของคุณในการเทรดช่วงแรกหลังจากปิดการเทรดครั้งที่สาม ยอดเงินคืนจากประกันการดีลจะไม่สูงไปกว่ายอดเงินที่เติมเข้ามา

หากยอดรวมของการเทรดครั้งแรกๆ ลดลง เราจะคืนยอดนั้นให้คุณตามจำนวนเงินที่คุณได้เติมเข้ามาในระบบ แต่หากว่าการดีลครั้งที่สามของคุณให้ผลเป็นบวก หรือทำให้เกิดยอดเงินมากขึ้น - เงินชดเชยจะไม่ถูกใส่เข้าบัญชี การใช้โบนัสทีไ่ด้จากการฝากเงินไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรโมชั่นการประกันภัยการดีลได้ การประกันจะถูกยกเลิก

เพื่อที่จะได้รับยอดเงินชดเชย กรุณาส่งคำร้องไปที่ support@binomo.com โดยใส่หัวข้อเรื่อง "โปรโมชั่นทางเลือกที่ถูกต้อง" ใบคำร้องจะถูกพิจารณาในช่วงเวลาทำการธนาคาร

เงินทดแทนจะถูกใส่เข้าสู่บัญชีใน 1 วันทำการธนาคารหลังจากได้รับใบคำร้องแล้ว

โปรดทราบ! ค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้าร่วมรับโปรโมชั่นจะถูกจ่ายในรูปแบบเงินโบนัส เพื่อถอนเงินโบนัสคุณต้องทำให้มูลค่าการซื้อขายเท่ากับจำนวนเงินโบนัสคูณด้วย 40 รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการถอนตัวของเงินโบนัสให้ดู “คำถามที่พบบ่อย"


เข้าร่วม