Hãy giải đố để nhận thưởng hậu hĩnh

Chúng tôi tặng tiền thưởng 70% tiền nạp

Nếu có:

  • Nhanh và chính xác
  • Chỉ báo Awesome Oscillator
  • Chỉ báo Fractal
  • Thời gian hết hạn từ 2 đến 5 phút

Câu hỏi:

Chúng ta nên chốt giao dịch LÊN hay XUỐNG?

LÊN

XUỐNG