Short

Short (bahasa Inggeris Short) — posisi pendek. Transkasi yang dibuat dengan taruhan harga aset akan turun.