Your Ticket

Nhận quyền tham gia miễn phí vào giải đấu và cộng +20% vào số tiền nạp của bạn!

Bắt đầu

05.04.2018 07:00 UTC

Kết thúc

08.04.2018 21:00 UTC

Điều khoản tham gia

Nạp tiền vào tài khoản của bạn với mã khuyến mại TICKET từ 5-8/4/2018. Bạn sẽ được

  • thưởng +20% vào số tiền nạp bất kỳ;
  • được tham gia miễn phí vào giải đấu Fortnight với quỹ giải thưởng đảm bảo trị giá $20.000!

Những người tham gia vào chương trình khuyến mãi sẽ được quyền tham gia giải đấu chậm nhất vào ngày 9/4/2018.

Tham gia