Lợi nhuận của Bạn do chúng tôi trả

Nhà môi giới Binomo tặng những tùy chọn cho tất cả các nhà giao dịch mới! Chúng tôi làm như vậy để làm gì? Chúng tôi muốn làm cho Bạn được hưởng niềm vui thích do kinh doanh và thu lợi nhuận trên Binomo!

Bạn chưa bao giờ có gửi tiền, à? - Bây giờ đã đến lúc để làm việc đó! — vả lại với những điều kiện hết sức thuận lợi!

Bạn hãy sáp nhập vào những khách hàng thành công của chúng tôi! Chúng tôi đầu tư vào sự nghiệp giao dịch có hiệu quả của Bạn, Bạn đầu tư vào thành công của mình.

Bạn hãy gửi khoản tiền đầu tiên và nhận được một món quà là những giao dịch ngang giá với $150! Bạn có thể giao dịch nhiều hơn, mà đồng thời đầu tư ít hơn.

Đề nghị độc đáo của chúng tôi có giá trị đối với khoản tiền gửi đầu tiên của Bạn trên Binomo. Sau khi gửi một khoản tiền đầu tiên trên nền tảng của chúng tôi, Bạn sẽ có thể tham gia vào các cuộc giải đấu và “giật” giải thưởng bằng tiền và ưu đãi, và Bạn cũng sẽ có thể nhận được những đề nghị trong khuôn khổ các đợt khuyến mãi cũng có lợi không kém hơn.

Tiền gửi
Các tùy chọn làm quà tặng trị giá
$/€
$/€
10
1*1
50
3*1
100
3*2
200
4*3
250
4*5
500
5*8
1000
6*11
2000
10*15


Tham gia