Politika privatnosti

Zaštita i bezbjednost svih sačuvanih finansijskih i ličnih podataka klijenata kompanije Binomo i posjetilaca naše internet stranice je glavni prioritet kompanije. Pravila navedena dolje (u daljem tekstu: „Pravila“) opisuju način na koji kompanija Tiburon Corporation Limited (u daljem tekstu: „Kompanija“) prikuplja, koristi, čuva i štiti lične podatke svojih klijenata. Otvaranjem računa na internet stranici Kompanije, binomo.com (u daljem tekstu: „internet stranica“) ili ostavljanjem vaših ličnih podataka na obrascu za povratne informacije internet stranice, vi (u daljem tekstu: „Klijent“) dajete svoju saglasnost za obradu vaših podataka u skladu sa Politikom privatnosti, te takođe dajete vašu saglasnost da primate informacije i reklamne poruke od Kompanije.

Prikupljanje ličnih podataka

Kada Klijent koristi obrazac za povratne informacije internet stranice ili otvori pravi ili pokazni račun, Kompanija prikuplja sve informacije koje su neophodne za prenos, čuvanje i zaštitu Klijentovih sredstava i imovine, te za pružanje neophodnih usluga Klijentu, preko servera internet stranice. Lični podaci koje Kompanija prikuplja obuhvataju:

 1. podatke neophodne za efikasnu komunikaciju sa Klijentom (ime i prezime, adresu elektronske pošte, broj telefona);
 2. podatke neophodne za provjeru identiteta Klijenta u cilju sprječavanja prevare i primjene pravila protiv pranja novca (podaci iz pasoša, lične karte). Kompanija ima pravo da zahtijeva gore navedene dokumente na engleskom jeziku i/ili notarski ovjerene. Ukoliko se račun dopunjava putem bankovne kartice Klijenta, neophodno je obezbijediti podatke sa prednje strane bankovne kartice, to jest: prvih 6 i zadnje 4 cifre broja kartice, ime i prezime vlasnika kartice, datum isteka kartice. Klijent snosi ličnu odgovornost za davanje ispravnih, tačnih i ažuriranih podataka o sebi, kao i obavezu da neće koristiti lične podatke drugih osoba ili podatke pravnih lica. Klijent mora odmah obavijestiti Kompaniju o svim izmjenama u podacima koji se koriste za provjeru njegovog identiteta;
 3. podatke o svim aktivnostima i radnjama na računu Klijenta, potrebne u cilju zaštite sredstava Klijenta;
 4. indirektno prikupljene podatke koji obuhvataju IP (adresu Klijenta za internet protokol), tip pretraživača, ISP (provajdera internet usluga), istoriju transakcija i vremenske oznake, kako bi se osigurala jednostavna upotreba platforme.

Takođe, Kompanija može prikupljati podatke koje snimi njen internet server (na primjer, jezik interfejsa, tip pretraživača, vrijeme posljednje posjete), kako bi analizirala rad platforme, pružila Klijentu najprikladnije proizvode i usluge, te blokirala pristup digitalnim prevarantima (skemerima).

Aktivnosti koje obuhvataju upotrebu ličnih podataka

Kompanija koristi lične podatke svojih Klijenata u cilju pružanja usluga prema Sporazumu sa Klijentom, obuhvatajući sljedeće:

 1. obradu trgovinskih (poslova trgovanja) i netrgovinskih poslova;
 2. održavanje efikasne komunikacije sa Klijentom;
 3. sprječavanje pranja novca;
 4. zaštitu sredstava Klijenta;
 5. sprovođenje pravila za borbu protiv pranja novca;
 6. obavještavanje Klijenta elektronskom poštom, Viberom ili drugim sredstvima komunikacije o uslugama i proizvodima Kompanije koji mu mogu biti zanimljivi;
 7. čuvanje baze podataka Klijentovog računa;
 8. vršenje analize statističkih podataka kako bi Klijentu pružili najprikladnije proizvode i usluge i osigurali lakšu upotrebu platforme.

Računarski „kolačići“

Kompanija prikuplja sve informacije koje se ne mogu povezati sa nekim pojedincem i koje postaju dostupne kada korisnik koristi Internet stranu.

Kompanija koristi kolačiće kako bi omogućila rad posebnih funkcije Internet strane. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju na korisnikovom računaru kada on posjeti Internet stranu. Ove datoteke omogućavaju korisniku da koristi Internet stranu u budućnosti bez ponovnog unosa informacije i omogućavaju Kompaniji da prepozna korisnika kada on ponovo posjeti Internet stranu.

Kolačić koje koristi Kompanija ne sadrže nikakve osjetljive ili lične podatke. Međutim, ukoliko korisnik odluči da izbriše kolačiće, on može izgubiti pristup određenim opcijama ili funkcijama na Internet strani.

Prenos podataka trećim licima

Klijent daje svoju saglasnost za prenos ličnih podataka sljedećim licima:

 • zaposlenima u Kompaniji, radi obrade u slučajevima kada su takve informacije neophodne za pružanje usluga;
 • trećim licima koja pružaju usluge koje se odnose na rad internet stranice (u ime Kompanije ili za Kompaniju);
 • revizorima i njihovim saradnicima koji sprovode reviziju aktivnosti Kompanije;
 • mogućim kupcima i ulagačima Kompanije.

Kompanija štiti povjerljivost podataka Klijenta koji su saopšteni trećim licima u skladu sa utvrđenim pravilima. Kompanija ne saopštava podatke svojih Klijenata trećim licima koji nijesu u stanju da obezbijede zaštitu takvih informacija.

Registrovanjem računa na internet stranici ili ostavljanjem svojih ličnih podataka putem obrasca za povratne informacije internet stranice, Klijent se slaže sa prekograničnim prenosom ličnih podataka.

Tehnička zaštita ličnih podataka

U cilju osiguravanja bezbjednosti svih ličnih podataka svojih korisnika, Kompanija posjeduje pravila i tehničke mjere za zaštitu podataka. Kompanija koristi serverske sertifikate i SSL (sloj kriptovanog protokola), standardnu bezbjednosnu tehnologiju za kriptovanje poruka koje se šalju. Kompanija ne čuva podatke sa kreditnih kartica svojih korisnika.

Lozinke

Prijava i lozinka koju korisnik koristi za pristup Internet strani se smatraju njegovom svojinom. Kompanija nije odgovorna za korišćenje ovih podataka, niti prati kako korisnik upravlja svojim nalogom korišćenjem ovih podataka.

Korisnik, sa druge strane, je obavezan da, bez odlaganja, obavijesti korisničku podršku o svakom neovlašćenoj i sumnjivoj radnji koja uključuje korišćenje njegovih ličnih podataka.

Veze ka drugim internet stranama i uslugama

Internet strana Kompanije ne sadrži veze ka drugim internet stranama koje nijesu pod kontrolom Kompanije. Kompanija ne preuzima odgovornost za druge internet strane koje objavljuju veze ka svojim resursima.

Zaštita maloljetnih korisnika

Internet strana Kompanije je javno dostupna strana, ali nije namijenjena za maloljetnike. Ukoliko Kompanija sazna da je maloljetnik poslao ili pokušao da pošalje lične informacije kako bi se registrovao na Internet strani kao korisnik, Kompanija može ukloniti ovakve podatke sa servera.

Promjene Pravila

Kompanija zadržava pravo da promijeni Pravila. Informacije o ovim promjenama se objavljuju na Internet strani.

Trajanje saglasnosti

Saglasnost Klijenta za obradu ličnih podataka važi neograničen vremenski period.

Kontakti

U cilju dobijanja informacija koje se odnose na obradu ličnih podataka Klijenta, slanja upita o listi ličnih podataka ili povlačenja svoje saglasnosti za obradu ličnih podataka, Klijent treba poslati dopis na adresu elektronske pošte support@binomo.com. Ukoliko Klijent povuče svoju saglasnost za obradu ličnih podataka, više ne može koristiti platformu. Račun Klijenta će biti blokiran, a sredstva će biti dostupna za povlačenje.