Broker

Broker — syarikat perantara, beroperasi di pasaran untuk pesanan jualan pelanggannya. Sebagai bayaran untuk perkhidmatan broker mengenakan komisen.