Permodalan

Permodalan (permodalan pasaran) — kos modal syarikat berkenaan dengan penilaiannya. Permodalan dikira dengan mendarabkan harga sesaham dengan jumlah saham yang diterbitkan syarikat.