Komoditi

Komoditi  —  pengelasan barang yang merujuk kepada bahan mentah (logam, tenaga). Komoditi dibeli dan dijual di pasaran komoditi dan perubahan nilainya menjadi objek perdagangan.