Dagangan urusniaga harian

Dagangan urusniaga harian (Eng. Day trading) — Dagangan aset kewangan dalam hari, iaitu, semasa sesi dagangan Eropah dan Amerika Syarikat, dengan syarat bahawa semua transaksi yang dimasukkan ke dalam tempoh tamat pada hari dagangan yang sama. Oleh itu, semua urus niaga dalam perdagangan urus niaga harian mempunyai tarikh tamat yang kecil (biasanya - kurang daripada 12 jam).