Dividen

Dividen — nilai wang bahagian daripada jumlah keuntungan penerbit (syarikat yang mengeluarkan saham), yang diagihkan antara pemegang - pemegang saham. Kaedah pembayaran saham dan jumlah dividen yang dibayar ditentukan oleh mesyuarat pemegang saham. Dividen boleh dibayar pada surat berharga (stock dividend).