Dua kali ganda

Dua kali ganda — proses yang mengingatkan lindung nilai, tetapi tidak membawa untuk insurans risiko dan untuk meningkatkan hasil dagangan. Menunggu masa apabila kutipan aset selepas urus niaga akan bergerak dengan cara yang menguntungkan dan akan menunjukkan berbalik dahulu, peniaga melakukan transaksi di arah yang bertentangan dari kedudukan dagangan pertama, "memaksa" harga dalam "mangga menguntungkan".