Masa tamat

Masa Tamat — tempoh tamat transaksi yang dipratetap apabila berdagang di pasaran derivatif. Apabila berdagang, tempoh tamat adalah detik keputusan perdagangan ditetapkan bagi sesuatu perdagangan terbuka.