Analisis fundamental

Analisis fundamental (dalam jargon - "asas") — analisis pasaran aset, di mana mempertimbangkan semua penunjuk makroekonomi yang boleh mempengaruhi pada pergerakan kutipan. Analisis fundamental dijalankan tanpa perakaunan parameter teknikal kutipan. Paling sering jenis analisis ini digunakan dalam perdagangan di dalam berita.