Pasaran mendatar

Pasaran mendatar — Pasaran tanpa trend. Kelakuan yang serupa kutipan dilihat pada waktu malam, semasa sesi Pasifik, dan sebelum pelepasan berita ekonomi yang penting.