Bahu

Bahu (Eng. Leverage) — nisbah dana sendiri dan dipinjam dana pedagang dalam menjalankan urus niaga dalam pasaran. Bahu yang paling biasa disediakan pada syarikat broker pasaran bursa saham dan mata wang.