Kedudukan panjang

Kedudukan panjang — transaksi untuk membeli aset tersebut, dikira bahawa kosnya akan meningkat.