Lot

Lot — jumlah kedudukan pedagang semasa melakukan transaksi pembelian atau penjualan aset (dari segi perdagangan ia merupakan pembidaan kenaikan atau penurunan harga aset).