Titik

Titik (Pips) — nilai minimum harga aset, yang dikira dari tempat perpuluhan terakhir. Nama ini merujuk kepada pasangan mata wang dan indeks. Bagi barangan dan saham digunakan sen, yang dinyatakan dalam nilai barang-barang.