Sebut Harga

Sebut Harga — nilai berangka aset pada masa yang tertentu. Dalam pasaran kewangan, sebut harga ialah harga yang tersedia untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan (dari segi perdagangan ia adalah untuk menutup perdagangan berdasarkan kenaikan atau penurunan). Di bursa saham, sebut harga ialah harga jualan saham terakhir syarikat.