Rali

Rali — pergerakan intensif kutipan aset, yang berlaku apabila siaran berita ekonomi yang penting. Semasa pertumbuhan intensif perubahan harga dinamik dipanggil rali lembu. Semasa jatuh — rali beruang.