Spot

Spot — nilai semasa aset, serta jenis urus niaga di mana pertukaran nilai, dan juga perdagangan itu sendiri, adalah serta-merta. Bertentangan dengan perkataan "niaga hadapan".