Spread

Spread —  perbezaan antara harga jual dan beli.