Sokongan

Sokongan — tahap harga di bawah mana kutipan aset tidak harus jatuh. Tahap ini muncul di carta kutipan di kawasan yang mempunyai kepekatan terbesar pesanan dagangan, dan peniaga yang digunakan dalam analisis teknikal. Pada tahap ini sering timbul konsolidasi harga.