Pasaran tanpa trend

Pasaran tanpa trend — pasaran yang bergerak tanpa trend yang jelas kepada peningkatan atau penurunan. Biasanya, pasaran yang dilihat semasa sesi Pasifik, atau pada hari-hari siaran berita makroekonomi penting.