Nhà trader thông minh

Nhà đầu tư thông minh biết đầu tư tiền bằng cách tốt nhất như thế naò, và nhận lợi nhuận cao nhất ở đâu. Nhà đầu tư thông minh chọn Binomo!

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 hãy nạp tiền tại tài khoản mình và sẽ nhận cho tặng các giao dịch đến tổng số 60$! Hãy kịp sử dụng đợt khuyến mãi này để kiếm được nhiều hơn! Đợt khuyến mãi này không có hiệu lực đối với lần gửi tiền đầu tiên.

Thời hạn đợt khuyến mãi: 16.11.2016 (09:00 UTC) - 18.11.2016 (16:00 UTC).

Tiền gửiXin tặng các quyền chọn
от 20 $
1*1 $
от 30 $
2*1 $
от 100 $
4*2 $
от 200 $
8*4 $
от 400 $
10*6 $

MUỐN THAM GIA