Con số tài lộc

Rất nhiều, rất nhiều giải thưởng

Bắt đầu

06.10.2017 00:01 UTC

Kết thúc

08.10.2017 21:00 UTC

Điều kiện khuyến mãi

Chỉ hiệu lực trong ngày 6, 7 và 8 tháng 10, hãy dùng coupon PROFIT khi nạp tiền để nhận thưởng 68% cho số tiền nạp, và hệ thống sẽ tự động ghi danh bạn trong chương trình rút thăm trúng thưởng.

Một trong số 1.000 người đầu tiên tham gia chương trình khuyến mãi sẽ trúng giải thưởng chính là 678 USD. Và trong số tất cả những người tham gia, chúng tôi sẽ chọn ra:

  • 10 người, mỗi người trúng 8 USD
  • 10 người, mỗi người trúng 7 USD
  • 10 người, mỗi người trúng 6 USD

Những người trúng giải sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên vào ngày 9 tháng 10.

Giải thưởng tiền mặt sẽ được cộng vào các tài khoản thực của người trúng giải, chậm nhất là vào ngày 9 tháng 10.

Liên kết dẫn đến video rút thăm trúng thưởng sẽ được đăng tải trên trang này, muộn nhất là vào ngày 10 tháng 10.

https://youtu.be/aahIH6YH0Rk

$678:
125106

$6:
430541
490505
863119
866645
866793
906785
1202370
1311659
1375070
1467325

$7:
1723038
1845456
6067159
6090601
6096021
6499450
6562553
6737332
6922428
11454873

$8:
11623985
11651116
11851673
11885867
11898591
12025859
12134419
12209783
12236977
12239737