Bắt đầu một cách thành công

Bạn là trader mới vào nghề à? Bạn đã rèn luyện tại tài khoản Demo, nhưng không dám bắt đầu sử dụng tài khoản thật hả? Phải bắt đầu ngay bây giờ!Binomo sẽ bảo hiểm miễn phí các giao dịch đầu tiên của bạn. Chúng tôi làm tất cả để giúp cho các khách hàng mới thử tất cả các tính năng của sàn và giao dịch rất là khoái trá!

Điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi:-Hãy nạp từ 50$ và bạn tự động sẽ tham gia chương trình khuyến mãi này;
-Hãy giao dịch. Nếu sau 3 lần giao dịch đầu tiên tiền tài khoản sẽ bị giảm bớt, chúng tôi sẽ trả lại đến số tiền nạp lần đầu tiên. Nếu những lần giao dịch đầu tiên sẽ bị thua nhưng mà vào lúc khi kết thúc giao dịch lần thứ ba tiền tài khỏan của bạn sẽ tăng lên thì bạn sẽ không được nhận bồi thường.
- Mức bồi thường được tính toán tự động: chúng tôi so sánh số tiền tài khoản của bạn khi bắt đầu giao dịch và sau khi kết thúc giao dịch lần thứ ba.
-Tổng doanh số các giao dịch mà được bảo hiểm không được cao hơn số tiền nạp ban đầu.
- Nếu khi nạp tiền bạn đồng ý nhận bonus thì không được tham gia chương trình khuyến mãi bảo hiểm.
- Bạn có thể tham gia chương trình này chì khi nạp tiền lần đầu tiên ở sàn giao dịch Binomo.


Nhận tiền bồi thường như thế nào?

Để nhận được tiền bồi thường hãy gửi thư điện tử cho chúng tôi, địa chỉ là support@binomo.com , chủ đề của thư phải là “Bảo hiểm các giao dịch”.
Các yêu cầu bồi thường sẽ được xem xét vào những ngày thường vào giờ làm việc. Việc bồi thường được xây ra trong một ngày làm việc của ngân hàng sau khi yêu cầu của bạn chấp thuậc được.
Xin bạn lưu ý: việc bồi thường sẽ xây ra trong hình thức tiền bonus. Để rút tiền bonus cần hoàn thành doanh số giao dịch bắt buộc từ tài khoản của mình. Doanh số giao dịch bắt buộc bằng tổng bonus nhân với đòn bẩy của nó. Đòn bẩy bonus sẽ bằng 40. Ban có thể đọc thêm về cách rút tiền bonus ở mục “FAQ”.

Tham gia