Dasar Privasi

Perlindungan serta keselamatan semua maklumat kewangan dan peribadi klien mahupun pengunjung laman web Binomo yang ada dalam simpanan kami menjadi keutamaan syarikat. Peraturan di bawah (selepas ini — "Peraturan") menerangkan cara Tiburon Corporation Limited (selepas ini — "Syarikat") mengumpul, menggunakan, menyimpan dan melindungi maklumat peribadi kliennya. Apabila anda mencipta akaun di laman web Syarikat, binomo.com (selepas ini — "Laman web") atau meninggalkan maklumat peribadi anda dalam borang maklum balas di Laman web, anda (selepas ini — "Klien") memberikan kebenaran untuk memproses maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini serta memberikan kebenaran untuk menerima mesej maklumat dan iklan daripada Syarikat.

Pengumpulan maklumat peribadi

Apabila Klien menggunakan borang maklum balas di Laman web atau membuka akaun sebenar atau demo, Syarikat akan mengumpulkan semua maklumat yang diperlukan untuk memindahkan, menyimpan dan melindungi dana serta aset klien, memberikan perkhidmatan yang diperlukan kepada Klien melalui pelayan Laman web. Data peribadi yang dikumpulkan oleh Syarikat termasuk:

 1. Data yang diperlukan untuk komunikasi yang cekap dengan Klien (nama dan nama keluarga, alamat e-mel, telefon nombor).
 2. Data yang diperlukan untuk mengesahkan identiti Klien bagi mengelakkan penipuan dan menguatkuasakan peraturan antipengubahan wang haram (maklumat pasport, kad pengenalan). Syarikat berhak meminta dokumen di atas disediakan dalam bahasa Inggeris dan/atau disahkan. Jika dana dalam akaun ditambahkan menggunakan kad bank Klien, mereka perlu memberikan maklumat daripada bahagian hadapan kad bank iaitu: 6 digit pertama dan 4 digit terakhir nombor kad, Nama dan Nama Keluarga pemegang kad, tarikh tamat tempoh kad. Klien bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang betul, tepat dan terkini tentang diri mereka serta tidak menggunakan data peribadi orang lain atau maklumat entiti. Klien mesti memaklumkan dengan serta-merta kepada Syarikat tentang sebarang perubahan dalam data yang digunakan untuk mengesahkan identiti mereka.
 3. Data tentang semua aktiviti dan operasi pada akaun klien, diperlukan untuk melindungi dana Klien.
 4. Data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang termasuk IP (alamat Protokol Internet Klien), jenis pelayar, ISP (Penyedia perkhidmatan Internet), sejarah transaksi dan cop masa, untuk memastikan kemudahan penggunaan platform.

Syarikat turut akan mengumpulkan maklumat yang direkodkan oleh pelayar webnya (contohnya, bahasa antara muka, jenis pelayar, waktu lawatan terakhir) untuk menganalisis operasi platform, memberikan produk dan perkhidmatan yang paling sesuai kepada Klien serta menyekat akses penipu ke Laman web.

Aktiviti yang melibatkan penggunaan maklumat peribadi

Syarikat menggunakan data peribadi Kliennya untuk menyediakan perkhidmatan mengikut perjanjian Klien, termasuk:

 1. memproses operasi perdagangan dan bukan perdagangan;
 2. mengekalkan komunikasi yang baik dengan Klien;
 3. mencegah pengubahan wang haram;
 4. melindungi dana Klien;
 5. menguatkuasakan peraturan dalam memerangi pengubahan wang haram;
 6. memaklumkan Klien tentang perkhidmatan dan produk Syarikat yang mungkin diminatinya melalui e-mel, Viber atau saluran komunikasi lain;
 7. menyimpan pangkalan data akaun klien;
 8. melakukan analisis data statistik untuk memberikan produk dan perkhidmatan yang paling sesuai kepada Klien serta memastikan kemudahan penggunaan platform.

Cookie

Syarikat mengumpul data yang tidak berkaitan dengan maklumat yang mengenal pasti identiti pelanggan, yang menjadi boleh didapati melalui penggunaan Laman-web oleh pelanggan.

Syarikat menggunakan untuk mengendalikan beberapa fungsi pada Laman-web ini. Cookie adalah fail teks yang dibuat dan disimpan di komputer pada saat ketika pelanggan memasuki dalam Laman-web. Ini memberikan pelanggan peluang di masa depan untuk mengunjungi Laman-web tanpa maklumat masuk kembali dan membolehkan pada Syarikat untuk mengenalpasti pelanggan ketika ia kembali ke Laman-web.

Cookie digunakan oleh Syarikat tidak mengandungi maklumat sensitif dan data peribadi. Selain itu, jika pelanggan memutuskan untuk menghapuskan atau mematikan kuki, ia boleh kehilangan akses ke bahagian-bahagian tertentu atau fungsi dari laman-web.

Pemindahan data kepada pihak ketiga

Klien memberikan kebenaran mereka untuk memindahkan data peribadi kepada pihak berikut:

 • pekerja Syarikat, untuk memproses hal-hal yang memerlukan maklumat sedemikian bagi penyediaan perkhidmatan;
 • pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan operasi Laman web (bagi pihak Syarikat atau untuk Syarikat);
 • juruaudit dan pembantu mereka yang melakukan audit untuk aktiviti Syarikat;
 • potensi pembeli dan pelabur Syarikat.

Syarikat akan memastikan kerahsiaan maklumat Klien yang didedahkan kepada pihak ketiga mengikut peraturan yang diwujudkan. Syarikat tidak mendedahkan maklumat Kliennya kepada pihak ketiga yang tidak dapat memastikan perlindungan maklumat tersebut.

Klien bersetuju terhadap pindahan data peribadi merentas sempadan apabila mereka mendaftar akaun di Laman web atau meninggalkan data peribadi mereka dalam borang maklum balas.

Perlindungan teknikal data peribadi

Untuk memastikan keselamatan data peribadi pada pelanggan dan pengunjung ke Laman-web, Syarikat telah melaksanakan kaedah-kaedah dan langkah-langkah teknikal untuk melindungi maklumat. Semua operasi dalam Laman-web Syarikat adalah selamat. Syarikat menggunakan untuk melindungi Laman-web sijil pelayan yang mengesahkan kebolehpercayaan syarikat, dan Lapisan Soket Selamat (SSL) - sistem penyulitan data yang dihantar. Syarikat tidak menyimpan data kad debit pelanggannya.

Kata laluan

Nama pengguna dan kata laluan yang digunakan oleh pelanggan untuk mengakses dalam Laman-web, dianggap sebagai milik peribadinya. Syarikat tidak bertanggung jawab atas penggunaan data ini, serta tidak menonton bagaimana pelanggan menguruskan akaun dengan penggunaannya.

Pelanggan wajib segera memberitahu pada sokongan pelanggan dari setiap kegiatan yang tidak sah atau mencurigakan berkaitan dengan penggunaan akaun peribadinya.

Link ke laman web lain dan jasa

Di laman web Perseroan berada link hanya untuk laman-laman yang adalah di bawah kawalannya. Syarikat tidak bertanggung jawab atas link ke laman-web, diterbitkan pada sumber pihak ketiga tanpa kerjasama dengan Syarikat.

Perlindungan kanak-kanak di bawah umur

Laman-web Syarikat adalah sumber daya, terbuka untuk masyarakat umum, dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak-anak. Jika Syarikat menjadi sedar bahawa kanak-kanak di bawah umur telah berusaha atau telah menyampaikan maklumat peribadi untuk mengemukakan permohonan pendaftaran sebagai pelanggan, Syarikat boleh mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut daripada rekod pelayan dalaman.

Perubahan Peraturan

Syarikat boleh mengubah atau memperbaharui peraturan. Maklumat tentang perubahan tersebut akan bertempat di Laman web.

Tempoh kebenaran

Kebenaran Klien terhadap pemprosesan data peribadi mereka adalah sah untuk tempoh yang tidak terhad.

Orang Hubungan

Untuk mendapatkan maklumat tentang pemprosesan data peribadi Klien, membuat pertanyaan tentang senarai data peribadi atau menarik balik kebenaran mereka terhadap pemprosesan data peribadi, Klien hendaklah menghantar e-mel kepada support@binomo.com. Jika Klien menarik balik kebenaran mereka terhadap pemprosesan data peribadi, mereka tidak boleh menggunakan platform lagi. Akaun Klien akan dikunci dan dana akan tersedia untuk pengeluaran.