Polityka ochrony prywatności

Najważniejszym priorytetem firmy jest ochrona i bezpieczeństwo wszystkich przechowywanych finansowych i prywatnych danych klientów Binomo i osób odwiedzających stronę internetową. Poniższe zasady (dalej zwane „Regulamin”) opisują, w jaki sposób Tiburon Corporation Limited (dalej zwany „Firmą”) zbiera, wykorzystuje, przechowuje i chroni dane osobowe swoich klientów. Poprzez utworzenie konta na stronie internetowej Firmy, binomo.com (dalej zwanej „Stroną www”), lub poprzez pozostawienie danych osobowych w formularzu opinii na Stronie www użytkownik (dalej zwany „Klientem”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz na otrzymywanie informacji i wiadomości reklamowych od Firmy.

Gromadzenie danych osobowych

Kiedy Klient użyje formularza opinii na Stronie www albo kiedy otworzy konto (prawdziwe lub demonstracyjne), Firma zgromadzi wszystkie informacje potrzebne do transferu, przechowywania i ochrony finansów i aktywów Klienta, a także do zapewnienia Klientowi niezbędnych usług za pośrednictwem serwera Strony www. Dane osobowe gromadzone przez Firmę zawierają:

 1. Dane wymagane do efektywnej komunikacji z Klientem (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);
 2. Dane wymagane do weryfikacji tożsamości Klienta w celu zapobiegania oszustwom i egzekwowania zasad przeciwdziałających praniu pieniędzy (dane paszportowe, dowody osobiste). Firma ma prawo zażądać powyższych dokumentów w języku angielskim i/lub poświadczonych notarialnie. Jeśli konto zostało zasilone kartą bankową Klienta, wymagane jest dostarczenie informacji z przedniej strony karty bankowej, tzn.: 6 pierwszych i 4 ostatnie cyfry numeru karty, imię i nazwisko właściciela karty, data ważności karty. Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za dostarczenie prawidłowych, dokładnych i aktualnych informacji na swój temat, a także za nieużywanie danych osobowych innych osób lub informacji o podmiotach. Klient musi niezwłocznie powiadomić Firmę o zmianach danych użytych do weryfikacji swojej tożsamości;
 3. Dane dotyczące wszelkich aktywności i operacji na koncie Klienta, wymagane do ochrony funduszy Klienta.
 4. Dane zbierane pośrednio, wśród których znajduje się numer IP (adres protokołu internetowego Klienta), rodzaj przeglądarki, ISP (dostawca usług internetowych), historia transakcji i znaczniki czasu w celu zapewnienia łatwości użycia platformy. 

Firma może również zbierać informacje rejestrowane przez swój serwer sieci web (np. język interfejsu, rodzaj przeglądarki, datę i godzinę ostatniej wizyty) w celu analizowania operacji wykonywanych na platformie, zapewnienia Klientowi najlepiej dopasowanych produktów i usług, a także blokowania oszustom dostępu do Strony www.

Aktywności, przy których wykorzystywane są dane osobowe

Firma używa danych osobowych swoich Klientów w celu świadczenia usług zgodnie z umową z klientem, w tym do:

 1. przetwarzania operacji handlowych i niehandlowych;
 2. utrzymywania sprawnej komunikacji z Klientem;
 3. zapobiegania praniu brudnych pieniędzy;
 4. chronienia funduszy Klienta;
 5. wdrażania zasad służących do zwalczania prania pieniędzy;
 6. informowania Klienta za pomocą poczty e-mail, Vibera lub innych kanałów komunikacji o takich usługach i produktach Firmy, którymi może być zainteresowany;
 7. przechowywania bazy danych konta Klienta;
 8. prowadzenia analiz statystycznych w celu zapewnienia Klientowi najbardziej odpowiednich produktów i usług oraz łatwości użycia platformy.

Pliki cookie

Spółka zbiera dane, nieodnoszące się do informacji identyfikujących tożsamość klienta, które będą dostępne w wyniku korzystania przez klienta ze Strony internetowej.

Firma wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia działania poszczególnych funkcji Strony internetowej. Plik cookie to plik tekstowy tworzony i zapisywany na komputerze, gdy klient odwiedza Stronę internetową. To daje klientowi możliwość odwiedzenia Strony internetowej w przyszłości bez konieczności ponownego wprowadzania informacji i pozwala Spółce na identyfikację klienta ponownie odwiedzającego Stronę Internetową.

Pliki cookie używane przez Spółkę nie zawierają danych wrażliwych ani danych osobowych. Jednocześnie jeśli klient zdecyduje się usunąć lub wyłączyć pliki cookie, może stracić dostęp do niektórych składników lub funkcji na Stronie Internetowej.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • pracownikom Firmy w celu przetwarzania danych w sytuacjach, w których takie dane są niezbędne do świadczenia usług;
 • stronom trzecim, które świadczą usługi związane z funkcjonowaniem Strony www (dla Firmy lub w jej imieniu);
 • kontrolerom prowadzącym audyt działań Firmy i ich personelowi pomocniczemu;
 • potencjalnym nabywcom Firmy lub inwestorom.

Firma zapewnia, że poufność danych Klienta przekazanych stronom trzecim będzie chroniona zgodnie z przyjętymi zasadami. Firma nie przekazuje danych Klienta stronom trzecim, jeśli nie są one w stanie zapewnić ochrony tych informacji.

Poprzez zarejestrowanie konta na Stronie www lub pozostawienie danych osobowych w formularzu opinii Klient wyraża zgodę na przekazywanie tych danych osobowych między krajami.

Kwestie techniczne ochrony danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych klientów i odwiedzających Stronę Internetową Spółka wdrożyła zasady i środki techniczne przeznaczone do ochrony informacji. Wszystkie operacje dokonywane na Stronie Internetowej Spółki są bezpieczne. Spółka używa do ochrony Strony internetowej certyfikatu serwera, potwierdzającego rzetelność Spółki, oraz Secure Sockets Layer (SSL) — systemu szyfrowania przesyłanych danych. Spółka nie przechowuje danych kart debetowych swoich klientów.

Hasła

Imię użytkownika i hasło, które klient używa do logowania się na stronie internetowej, są uważane za jego prywatną własność. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie takich danych, ani nie czuwa nad tym, w jaki sposób klient zarządza swoim kontem z ich użyciem.

Z kolei klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z zespołem pomocy technicznej i poinformować ją o wszelkich nieautoryzowanych i podejrzanych działaniach, związanych z korzystaniem z jego osobistego konta.

Łącza czy odsyłacze do innych stron internetowych i usług

Na Stronie internetowej Spółki są umieszczane łącza tylko do tych stron internetowych, które są kontrolowane przez Spółkę. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za łącza czy odsyłacze do Strony internetowej opublikowane w innych witrynach bez potwierdzenia współpracy ze Spółką.

Ochrona nieletnich

Strona internetowa Spółki jest zasobem otwartym dla ogółu użytkowników, a przy tym nie jest ona przeznaczona do użytkowania przez dzieci. W przypadku, gdy Spółka dowie się, że osoba niepełnoletnia przesłała lub usiłowała przesłać dane osobowe do rejestracji w charakterze klienta, Spółka może podjąć działania w celu usunięcia tych informacji z wewnętrznych rekordów serwera.

Zmiana Regulaminu

Spółka może zmieniać lub aktualizować Regulamin. Informacje o takich zmianach zostaną umieszczone na Stronie internetowej.

Czas trwania zgody

Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych jest ważna bezterminowo.

Kontakty

Aby uzyskać informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych Klienta, zapytać o listę danych osobowych lub wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres support@binomo.com. Jeśli Klient wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nie będzie mógł dłużej korzystać z platformy. Konto Klienta zostanie zablokowane, a środki będą dostępne do wypłaty.