70 + 700 = ?

Tăng tiền nạp của bạn và nhận siêu giải thưởng

Bắt đầu

28.08.2017 21:00 UTC

Kết thúc

31.08.2017 21:00 UTC

Điều kiện khuyến mãi

Bạn có muốn tăng số tiền nạp vào tài khoản, và đồng thời nhận được quà tặng cùng lúc không? Chỉ cần sử dụng mã dưới đây và mọi khoản tiền nạp sẽ tăng 70%. Và đó chưa phải là tất cả! Các nhà giao dịch sử dụng mã đó sẽ được tham gia rút thăm trúng siêu giải thưởng trị giá 700$!

Phiếu: 70700

Ưu đãi đặc biệt này được bổ sung vào ưu đãi Nạp tiền Lần đầu và tất cả các khoản tiền thưởng tiêu chuẩn được liệt kê trên trang Thu ngân.

Hãy tìm ID của bạn trong phần mô tả video rút thăm trúng thưởng.

Tham gia