Một cuộc đua ma-ra-tông gồm các giải đấu miễn phí

Dành cho những ai không quen chờ đợi

Bắt đầu

8 giờ sáng ngày 29/3/2018 theo giờ Việt Nam

Kết thúc

6 giờ sáng ngày 30.3.2018 theo giờ Việt Nam

Điều khoản của chương trình khuyến mãi

Bạn nghĩ rằng các giải đấu dài sẽ tốn quá nhiều thời gian? Chúng tôi đang phát động một cuộc đua ma-ra-tông gồm các giải đấu miễn phí!

Chúng tôi sẽ tổ chức 8 giải đấu trong thời gian 1 ngày. Mỗi giải đấu sẽ kéo dài 1 giờ. Mỗi giải đấu sẽ có 20 phần thưởng và quỹ thưởng đảm bảo tới $100.

Sự kiện này sẽ diễn ra trên tài khoản giải đấu.

Đừng quên rằng tiền thưởng sẽ còn tăng thêm nữa! Chúng tôi đang chờ đợi bạn!

Chuyển đến các giải đấu