สัญญาบริการลูกค้า

Tiburon Corporation Limited (บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายเซเชลส์ หมายเลขจดทะเบียน 187026 สำนักงานอยู่ที่ Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelle) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท) ให้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ https://binomo.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เว็บไซต์) ซึ่งบุคคลธรรมดา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ลูกค้า) สามารถใช้บริการของเว็บไซต์ได้ อิงตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสัญญาบริการลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สัญญา) ฉบับนี้

Stagord Resources Ltd (บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแห่งสาธารณรัฐไซปรัส หมายเลขทะเบียน HE 338508, Evagorou, 27, Irene Building, 4th Floor, Flat/Office 44, Trypiotis, Nicosia, 1066, Cyprus) (ต่อไปนี้ — บริษัทผู้ควบคุม) ควบคุมการปฏิบัติการของบริษัท

ลูกค้ายอมรับสัญญาโดยการจดทะเบียนและการเปิดบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ การยอมรับสัญญาหมายความว่า ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของสัญญาโดยสิ้นเชิงและโดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงฉบับนี้กับข้อความในภาษาอื่น ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

สถานที่ให้บริการคือสหพันธรัฐเซชิลส์ (Republic of Seychelles) สาธารณรัฐไซปรัสเป็นสถานที่ควบคุมบริษัท (Republic of Cyprus)

คำศัพท์

เครื่องมือทางการเงิน — ดัชนีตลาดหุ้น หุ้น วัตถุดิบที่เป็นสินค้าและคู่เงินตรา ที่เราสามารถใช้ในการเทรด
ยอดเงินคงเหลือ คือยอดเงินในบัญชีหลังจากที่ทรานแซคชันครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง
เงินตราบัญชีที่ใช้ได้ คือ: ดอลลาร์ ยูโร
โพซิชั่นที่เปิดอยู่ — ทรานแซคชันที่มีการซื้อหลักทรัพย์ก่อนที่ทรานแซคชันจะหมดอายุ
เทรด — คือ การเข้าซื้อ (ซื้อ) หลักทรัพย์
กิจกรรมการซื้อขาย — สิ่งที่ลูกค้าดำเนินการเมื่อฝากเงินเข้าบัญชีจริงและดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีจริงของลูกค้า

1. การจดทะเบียนลูกค้าและการเก็บข้อมูลลูกค้า

1.1 เมื่อทำการลงทะเบียบหน้าเว็บไซต์ ลูกค้าได้ทำการตกลงในการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เป็นไปกฎระเบียบการยืนยันตัวตนแล้ว
การขอข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อจุดประสงค์สำหรับการให้บริการตามข้อตกลง และเพื่อให้ความสะดวกสบายในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ให้เราสามารถติดต่อกับลูกค้าและปกป้องลูกค้าจากผู้ไม่หวังดี ข้อตกลงนี้ไม่มีวันหมดอายุและสามารถยกเลิกได่โดยการเขียนคำร้องไปทางอีเมล์ support@binomo.com
กระบวนการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่บริษัทได้ร้องขอประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวลูกค้าคือ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ รวมไปถึง ไฟล์คุกกี้ซึ่งจำเป็นต่อการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากลูกค้าถือเป็นความลับ ที่จะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นลูกค้าร้องขอเท่านั้น

1.2. กระบวนการจดทะเบียนลูกค้า ประกอบด้วยขั้นตอนสองขั้น:
− กระบวนการจดทะเบียนลูกค้าในเว็บไซต์ของบริษัท;
− กระบวนการตรวจตัวตนของลูกค้าและข้อมูล ที่ลูกค้าระบุไว้ระหว่างการจดทะเบียน

1.3. กระบวนการจดทะเบียนลูกค้าเป็นขั้นตอน ที่ลูกค้าของบริษัททุกคนจำเป็นต้องทำ

1.4. เพื่อทำการจดทะเบียนลูกค้าในเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค้าจะต้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้:
− กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่อ
− เห็นด้วยกับเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้และเอกสารที่แนบมาด้วย

1.5. บริษัทจัดการตรวจตัวตนและข้อมูลของลูกค้าเพื่อได้รับการรับรองว่า ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกระหว่างการจดทะเบียนถูกต้องและครบถ้วน เพื่อดำเนินกระบวนการนี้ บริษัท มีสิทธิเรียกร้อง และลูกค้าต้องอำนวยเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท:
− สำหรับพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย — สำเนาหน้าบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัว
− สำหรับพลเมืองของยูเครน — สำเนาหน้าบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษารัสเซียและภาษายูเครน (ถ้ามี)
− สำหรับพลเมืองของประเทศอื่น — สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวหรือสำเนาหน้าของเอกสารฉบับอื่น (เช่น ID Card) ที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัว
นอกจากนี้ บริษัท มีสิทธิขอให้ลูกค้าจัดหาสำเนาใบเสร็จรับเงินส่วนกลาง สัญญากับธนาคารเกี่ยวกับการเปิดบัญชีส่วนตัว แสกนบัตรธนาคาร และเอกสารอื่นๆ ถ้าเอกสารข้างบนนี้ไม่พอสำหรับการชื้ตัวลูกค้า และ /หรือการรับรองข้อมูลส่วนตัวที่เขาระบุไว้

1.6. กระบวนการตรวจตัวตนและข้อมูลใช้เวลา 10 (สิบ) วันทำงานตั้งแต่บริษัทเรียกร้องให้ตรวจตัวตนของลูกค้า บางกรณีการตรวจอาจใช้เวลาถึง 30 (สามสิบ) วันทำงาน แล้วแต่บริษัท

1.7. ในกรณีที่น่าสงสัยแผนกรักษาความปลอดภัยของบริษัทมีสิทธิจำกัดจำนวนเงินที่ลูกค้าถอนออกจากระบบ ให้เท่ากับจำนวนเงินฝากภายใน 30 วันล่าสุด

1.8. บริษัทมีสิทธิขอให้ลูกค้าส่งสำเนาอีเลกโทรนิกซ์ของเอกสารมาให้เพื่อรับรองตัวตนของลูกค้าและข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าระบุไว้เมื่อเปิดบัญชี ในกรณีนี้ บริษัทขอให้ลูกค้าส่งสำเนาอีเลกโทรนิกซ์ของเอกสารมาให้ และลูกค้าต้องจัดหาสำเนาเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบอีเลกโทรนิกซ์ (บริษัทอาจขอสำเนาที่ได้รับการรับรองว่าถูกต้องด้วย) ถ้าลูกค้าไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของตนให้บริษัท (ในนั้นเอกสารสำหรับการรับรองข้อมูลที่ต้องการ) บริษัทมีสิทธิงดบริการบัญชีลูกค้าคนนี้ จนกว่าลูกค้าส่งข้อมูลที่บริษัทต้องการมาให้ หากลูกค้าไม่ยอมส่งข้อมูลที่บริษัทต้องการมาให้ต่อไป บริษัทมีสิทธิปิดบัญชีที่บริษัทงดให้บริการแล้ว

1.9. บริษัทมีสิทธิทำวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับลูกค้าเพื่อรับรองตัวตนของลูกค้าและรับรองว่าเอกสารที่ลูกค้าจัดหาให้เป็นเอกสารจริง เพื่อดำเนินการนี้ ลูกค้าจะต้องเพิ่มชื่อของบริษัท: support.binomo ในโปรแกรม Skype ก่อนที่จะเริ่มการกฏิบัติการนี้ ลูกค้าต้องเตรียมหนังสือเดิมทางและ บัตรธนาคารที่เขาใช้เพื่อฝากเงินเข้าบัญชี ลูกค้าจะได้รับข้อความเกี่ยวกับวีดีโอคอนเฟอเรนซ์นี้ล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

1.10. ลูกค้าเห็นด้วยว่าบริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าจัดหาให้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินและรายได้ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย

1.11. ลูกค้าเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบการให้สำเนาเอกสารจริง ในกรณีที่ลูกค้าให้เอกสารปลอมแก่บริษัท ลูกค้าจะต้องรับผิดตามปละมวลกฎหมายของประเทศที่ออกเอกสารฉบับนี้

1.12. โดยการยินยอมการจดทะเบียน ลูกค้าเห็นด้วยว่าลูกค้าได้รับข้อมูลจากบริษัท ในนั้นข้อความโฆษณาเข้าอีเมล์และสายเข้าและ SMS เข้าหมายเลขโทรษัพท์ที่ลูกค้าระบุไว้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการได้รับข้อความเหล่านี้ เขาสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้เมื่อไรก็ได้ โดยการกดลิงค์ในอีเมล์หรือยกเลิกออปชั่นนี้ในห้องส่วนตัว หรือว่าโดยการติดต่อส่วนสนับสนุนของบริษัท ซึ่งบริษัทสัญญาว่าจะปฏิบัติตามการร้องขอของลูกค้าเกี่ยวกับการยกเลิกการส่งข้อความต่างๆและการไม่ยอมรับได้รับข้อความเข้าหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า อย่างรวดเร็ว (ยกเว้น ข้อความเกี่ยวกับทรานแซคชัน) และการยกเลิกสายเข้าและ SMS  เข้าโทรษัพท์ด้วย

2. กระบวนการชำระเงินกันและกัน

2.1. ยอดเงินคงเหลือของบัญชีลูกค้าเป็นยอดหนี้สินทางการเงินของบริษัทต่อลูกค้าในช่วงเวลานี้ หากไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุไว้เป็นพิเศษ เช่นการเข้าร่วมของลูกค้าในกิจกรรมต่างๆของบริษัท อาจเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม เป็นต้น

2.2. ลูกค้าต้องยื่นการขอถอนเงินตราออกจากบัญชี ในแบบอีเลกโทรนิกซ์ ทางส่วนต่อประสานภายในของเว็บไซต์ หลังจากที่ลูกค้าทำการขอถอนเงิน ยอดเงินที่ลูกค้าจะถอนยังไม่หักจากยอดเงินที่เหลือของบัญชีลูกค้า จนกว่าจะถึงเวลาการโอนเงิน บริษัทไม่คืนเงินและไม่พิจารณาเรื่องการถอนเงินตามการร้องขอของลูกค้า ยอดเงินน้อยที่สุดที่ลูกค้าอาจถอน เท่ากับ $10 / €10 / ฿320 ขึ้นอยู่กับเงินตราบัญชีลูกค้า

2.3 บริษัทโอนเงินให้ลูกค้าภายใน 3 (สาม) วันทำงานถัดจากวันที่ลูกค้าสั่งถอนเงิน หากลูกค้าต้องการถอนเงินมากกว่า $500 / €500 ต่อหนึ่งอาทิตย์ หรือ $230 000 / €230 000 ต่อหนึ่งเดือน (ขึ้นอยู่กับสถานะของบัญชีผู้ใช้ของเทรดเดอร์) บริษัทอาจโอนเงินให้ลูกค้าเป็นงวด ลวดละไม่ช้ากว่า 5 (ห้า) วันทำงานอย่างมากที่สุด
หลังจากที่ลูกค้าได้รับคำเตือนล่วงหน้าแล้ว หน่วยรักษาความปลอดภัยของบริษัทอาจพิจารณาคำสั่งถอนเงินของลูกค้าอีก 10 (สิบ) วันทำงานโดยในช่วงเวลานี้คำสั่งการถอนเงินยังไม่ได้รับการปฏิบัติตาม

2.4. เพื่อเติมเงินเข้าบัญชี ลูกค้าใช้ส่วนต่อประสานภายในของเว็บไซต์ ยอดเงินน้อยที่สุดสำหรับการเติ่มเงินเข้าบัญชี เท่ากับ $10 / €10 / ฿320 ขึ้นอยู่กับเงินตราของบัญชีลูกค้า

2.4.1 ลูกค้ามีโอกาสที่จะใช้บริการ "การชำระเงินด้วยคลิกเดียว" บนเว็บไซต์ เมื่อใช้บริการนี้ลูกค้าต้องยอมรับการใช้ฟังก์ชัน "เก็บกระเป๋าสตางค์ไว้" และทำการฝากเงินในบัญชีเมื่อเปิดใช้งานบริการ ในกรณีนี้ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายเงินสำหรับบริการทั้งหมดที่พวกเขาร้องขอในไซต์ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด (ถ้ามี) รวมถึงภาษีค่าธรรมเนียม ฯลฯ

2.4.2 บริษัทและผู้ให้บริการการชำระเงินจะชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้โดยลูกค้าเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นโดยลูกค้า

2.4.3 หลังจากคลิกที่ปุ่ม "ชำระเงินในคลิกเดียว" และยืนยันการชำระเงิน การชำระเงินถือว่าได้รับการประมวลผลและไม่สามารถยกเลิกได้

2.4.4 เมื่อคลิกปุ่ม "ชำระเงินในคลิกเดียว" และยืนยันการชำระเงิน ลูกค้ายอมรับว่า
- โดยการขอเงินฝากในเว็บไซต์ลูกค้าจะยืนยันการชำระเงินและยอมรับเงื่อนไขของสัญญาบริการลูกค้านี้;
- ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้และลูกค้ายอมรับความเสี่ยงนี้;
- ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินหรือขอยกเลิกได้;
− ลูกค้าบรรลุวุฒิภาวะ;
- ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าการประมวลผลการชำระเงินของลูกค้าดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน;

2.4.5 หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ "ชำระเงินในคลิกเดียว" สำหรับการชำระเงินครั้งถัดไป ลูกค้าต้องไม่ใช้ฟังก์ชัน "เก็บกระเป๋าสตางค์ไว้" (ลูกค้าจะนำ "เช็ค" ออกจาก "เก็บกระเป๋าสตางค์ไว้" ในส่วนบุคคล ในส่วน "แคชเชียร์" บนไซต์) และชำระเงินครั้งถัดไปโดยไม่ใช้บริการ "ชำระเงินในคลิกเดียว"

2.4.6 บริษัทและผู้ให้บริการชำระเงินจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จรับเงินจากธนาคารผู้ออกบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการชำระเงินโดยใช้บัตรชำระเงินของลูกค้า

2.4.7 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ตกลงตามเงื่อนไขข้างต้นและ / หรือเหตุผลอื่นใด บริษัทขอให้ลูกค้ายกเลิกการชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมและในกรณีที่จำเป็นต้องติดต่อบริการให้ความช่วยเลือของบริษัท ใช้ที่อยู่ติดต่อที่ระบุไว้ในส่วนที่ 10 ของสัญญาบริการลูกค้านี้

2.5. หากบริษัทเห็นว่าลูกค้ามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะใช้บัญชีของตนเพื่อแลกเปลี่ยนเงินระหว่างระบบการชำระเงินระบบต่างๆ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการขอถอนเงินตราออกจากบัญชีได้

2.6. ห้ามเพิ่มเงินเข้าบัญชี โดยใช้บัตรธนาคารของบุคคลที่สาม

2.7. กระเป๋าเงินและบัญชีในระบบการชำระเงินระบบต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทระบุไว้ เป็นวิธีอย่างเป็นทางการสำหรับการฝากและการถอนเงิน ลูกค้ารับผิดความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการชำระเงิน รวมไปถึงค่าธรรมเนียมการถอนที่ถูกเรียกเก็บจากระบบชำระเงินเพื่อดำเนินการโอนเงิน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงกระแสเงิน เพราะว่าระบบการชำระเงินไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัท บริษัทไม่รับผิดในการที่เงินมาช้าหรือไม่เข้าบัญชีลูกค้าเลยเนื่องจากระบบการชำระเงินมีปัญหา ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจกับการทำงานของระบบการชำระเงิน ลูกค้าต้องติดต่อส่วนสนับสนุนระบบการชำระเงินนี้ ลูกค้าต้องรายงานให้บริษัททราบว่ามีกรณีอย่างนี้

2.8. บริษัทไม่รับผิดในการกระทำบุคคลที่สาม ที่เป็นตัวกลางในการฝากหรือถอนเงินของลูกค้า เมื่อลูกค้าปฏิบัติการฝากเงินเข้าบัญชี ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทเกิดขึ้น เมื่อเงินของลูกค้าเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท และ/หรือเข้าบัญชีของบริษัทในระบบการชำระเงิน ที่เว็บไซต์ของบริษัทระบุไว้

2.9. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบการฉ้อโกงในการปฏิบัติทรานแซคชันทางการเงิน หลังจากที่ลูกค้าเติมเงินเข้าบัญชีของลูกค้า บริษัทมีสิทธิยกเลิกทรานแซคชันดัวกล่าวและอายัดบัญชีของลูกค้า ถ้าลูกค้าปฏิบัติการถอนเงิน ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทสิ้นสุดลง เมื่อเงินออกจากบัญชีธนาคารของบริษัทและ / หรือจากบัญชีของบริษัทในระบบการชำระเงิน ที่เว็บไซต์ของบริษัทระบุไว้

2.10. ในกรณีที่บริษัทเกิดมีปัญหาทางเทคนิคในการปฏิบัติทรานแซคชันทางการเงิน บริษัทมีสิทธิยกเลิก ทรานแซคชัน ผลของรานแซคชันนี้ และผลของบริการที่บริษัทจัดให้

2.11. ลูกค้ามีสิทธิถอนเงินออกจากบัญชี โดยใช้ข้อมูลที่ลูกค้าระบุไว้เมื่อลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชี ในกรณีที่ไม่มีความสามารถทางเทคนิคที่จะใช้ระบบการชำระเงินเดียวกับระบบที่ใช้ในการฝากเงินเข้าบัญชี ลูกค้ามีสิทธิใช้ระบบอื่นที่ใช้ได้สำหรับการถอนเงินออกจากบัญชี ในกรณีนี้ข้อมูลระบบการชำระเงินต้องเข้ากับข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าระบุไว้ระหว่างการจดทะเบียน

2.12. ลูกค้ารับผิดชอบเต็มทีในความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ลูกค้ากรอกในการร้องขอถอนเงินออกจากบัญชี

2.13. ในกรณีที่แผนกรักษาความปลอดภัยของบริษัทสงสัยว่าลูกค้าฉ้อโกงหรือโกหก บริษัทมีสิทธิบล๊อคบัญชี โดยไม่เตือนล่วงหน้าและไม่มีโอกาสถอนเงินออกจากบัญชีแล้วต่อไป

2.14. ถ้าลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชี แต่ตัดสินใจถอนเงินนี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากบัญชีในภายหลัง และถ้าในช่วงนี้มูลค่าการค้า (ยอดเงินทรานแซคชันทั้งหมดนับตั้งแต่ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีครั้งล่าสุด) ไม่มากกว่ายอดเงินฝากในบัญชีเป็นสองเท่า ค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินออกจากบัญชีเท่ากับ 10%

2.15. ลูกค้ามีสิทธิจดทะเบียนบัญชีหนึ่งบัญชีเท่านั้นในบริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่า ลูกค้าหนึ่งคนหรือครอบครัวหนึ่งครอบครัวมีบัญชีหลายบัญชี (สมาชิกในครอบครัวที่สามารถเข้าสู่ระบบจาก IP เดียวกันและเข้าถึงแพลตฟอร์มจากอุปกรณ์เดียวกัน) หรือว่ามีการเติมเงินเข้าบัญชีจากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตบัตรเดียว หรือจากกระเป๋าอิเลกโทรนิกซ์ใบเดียว หรือว่ามีการเข้าในระบบจาก IP เดียว หรือว่ามีหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีบัญชีหลายบัญชี บริษัทมีสิทธิยกเลิกทรานแซคชันและผลของทรานแซคชันเหล่านี้สำหรับทุกๆบัญชีของลูกค้า บริษัทมีสิทธิบล๊อคทุกๆบัญชีดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้เงินที่อยู่ในบัญชีนี้ ไม่ถือว่าเป็นหนิ้สินทางการเงินของบริษัทต่อลูกค้า

2.16. หากบัญชีลูกค้าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับการเทรดตลอด 3 (สาม)เดือน บริษัทมีสิทธิ์ถือว่าลูกค้าไม่ใช้บัญชีนี้แล้วและย้ายบัญชีนี้ไปส่วน หอจดหมายเหตุ โดยเก็บรักษาเงินทั้งหมดในบัญชีไว้ด้วย และแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมล์ตามที่อยู่อีเมล์ของลูกค้า

หากบัญชีลูกค้าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับการเทรดตลอด 6 (หก)เดือน บริษัทมีสิทธิ์หักเงินทั้งหมดออกจากบัญชีของลูกค้า

3. การประมวลการขอและคำสั่งของลูกค้า

3.1. การประมวลการขอและคำสั่งของลูกค้ามีโครงสร้างดังต่อไปนี้:
− ลูกค้าทำการร้องขอหรือคำสั่ง ที่ได้รับการตรวจความถูกต้องในแพลตฟอร์มทางการค้า;
− แพลตฟอร์มทางการค้าส่งการร้องขอหรือคำสั่ง ไปยังเครื่องบริการ;
− คำสั่งของลูกค้าเข้าสู่เครื่องบริการและผ่านการตรวจว่าถูกต้อง;
− เครื่องบริการประมวลการร้องขอหรือคำสั่งของลูกค้า แล้วส่งผลการประมวลกับสู่แพลตฟอร์มทางการค้า;
− ในกรณีที่มีการติดต่อที่ดีระหว่างแพลตฟอร์มทางการค้าและเครื่องบริการ แพลตฟอร์มทางการค้าได้รับผลการประมวลการร้องขอหรือคำสั่งของลูกค้าโดยบริษัท

3.2. เวลาการประมวลการร้องขอและคำสั่งขึ้นอยู่กับคุณภาพการสื่อสารระหว่างแพลตฟอร์มทางการค้าและเครื่องบริการของบริษัท และกับสถานการณ์ในตลาดด้วย ถ้าสถานการณ์ในตลาดปกติ เวลาการประมวลการร้องขอหรือคำสั่งของลูกค้าเท่ากับ 0 ถึง 4 วินาทีเท่านั้น หากสถานการณ์ในตลาดไม่ปกติ เวลาการประมวลขอหรือคำสั่งของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้น

3.3. เครื่องบริการของบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการร้องขอของลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้:
− ถ้าลูกค้าส่งการร้องขอก่อนที่แพลตฟอร์มทางการค้าได้รับการเสนอราคาครั้งแรกเมื่อมีการเปิดตลาด;
− ถ้าลูกค้าคนนี้ขาดทุนเพื่อเปิดทรานแซคชันใหม่;
− ถ้าเงื่อนไขในตลาดต่างจากเงื่อนไขปกติ

4. การเสนอราคา

4.1. ลูกค้ายอมรับว่า เครื่องบริการหลักที่ให้บริการลูกค้าที่แท้จริง เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาแหล่งเดี่ยวที่เชื่อถือได้ การเสนอราคาในแพลตฟอร์มทางการค้าไม่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาที่เชื่อถือได้ เพราะว่า ถ้ามีปัญด้านการสื่อสารระหว่างแพลตฟอร์มทางการค้าและเครื่องบริการ การเสนอราคาส่วนหนึ่งอาจไม่ถึงแพลตฟอร์มทางการค้าเลย

4.2. กราฟที่แพลตฟอร์มทางการค้าแสดงอยู่ เป็นเครื่องแสดงข้อมูลที่เข้ามาเท่านั้น ดังนั้นบริษัทรับประกันไม่ได้ว่า ลูกค้าจะทำทรานแซคชันตามราคาที่เขาเห็นในกราฟของแพลตฟอร์มทางการค้า ในช่วงเวลาที่ลูกค้าส่งคำสั่งทางการค้า

4.3. ราคาในแพลตฟอร์มทางการค้า ก่อตั้งตามสูตร (การซื้อ+การขาย)/2.

4.4. การเสนอราคานอกตลาด

4.4.1. การเสนอราคานอกตลาด คือราคาในแพลตฟอร์มทางการค้า ที่ขัดกับราคาในตลาดในช่วงเวลานี้

4.4.2. ในกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามการร้องขอของลูกค้าเกี่ยวกับการเสนอราคานอกตลาด บริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ แก้ไข้ผลทางการเงินระหว่างการปิดทรานแซคชันในทางที่ผิดและการปิดปิดทรานแซคชันตามราคาจริงในตลาดที่ตรงกับเวลาการปิดปิดทรานแซคชันตามราคานอกตลาด

4.4.3. ในกรณีที่การร้องขอของลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดทรานแซคชัน ได้รับการปฏิบัติตามราคานอกตลาด บริษัทมีสิทธิยกเลิกผลทางการเงินของทรานแซคชันดังกล่าว

5. การประมวลคำสั่งของลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดทรานแซคชัน

5.1. ถ้าทุนที่ใช้ได้พอสำหรับการเปิดทรานแซคชัน — ทรานแซคชันได้รับการเปิด

5.2. ถ้าทุนที่ใช้ได้ไม่พอสำหรับการเปิดทรานแซคชัน — ทรานแซคชันไม่ได้รับการเปิด

5.3. คำสั่งของลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดทรานแซคชันถือว่าได้รับการปฏิบัติตาม และทรานแซคชันถือว่าได้รับการเปิด หลังจากที่ในแฟ้มติดตามเหตุการณ์ของเครื่องบริการมีบันทึกที่เกี่ยวข้อง ทรานแซคชันครั้งใหม่ทุกๆครั้มมีหมายเลขลำดับของทรานแซคชันนั้นๆ

6. การปิดทรานแซคชัน

6.1. การปิดทรานแซคชันมีขึ้นตามราคาปัจจุบันของเครื่องบริการทางการค้าสำหรับช่วงเวลาการปิดทรานแซคชัน

6.2. ปัญหาของผู้ให้บริการในการให้บริการอินเทอร์เน็ต ปัญหาในการถ่ายทอดข้อมูล ปัญหาในการทำงานชองตลาดหุ้น ระบบการปฏิบัติของเครื่องบริการ ซอฟต์แวร์ของบริษัท การโจมตีของแฮกเกอร์หรือการปฏิบัติการอื่นๆที่ผิดกฎหมายต่ออุปกรณ์หรือ/และเครื่องบริการของบริษัท เหตุสุดวิสัยหรือการงดการค้าโดยตลาดหุ้น ที่มีผลต่อทรัพย์สินที่บริษัทใช้อยู่ เป็นเหตุผลโดยตรงเพื่อถือว่าทรานแซคชันทั้งหมด ที่มีขึ้นระหว่างที่มีเหตุการณ์ดัวกล่าว หรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจ เป็นโมฆะ บริษัทมีสิทธิยกเลิกทรานแซคชันทั้งหมด ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น

6.3. เมื่อมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ ในกรณีที่มีปัญหาหรือซอฟต์แวร์ทำงานไม่ดี บริษัทมีสิทธิทำให้บัญชีของลูกค้าคืนสู่ค่าดั้งเดิม

6.4. ถ้าระหว่างการค้าลูกค้าได้รับกำไรด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์พิเศษ โปรแกรมที่เรียกว่า บอท ช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ตลาดหุ้นหรือเครื่องบริการของบริษัท บริษัทมีสิทธิพิจารณาผลทางการเงินเกี่ยวกับทรานแซคชันของลูกค้าซ้ำ

6.5. บริษัทมีสิทธิพิจารณา(การเปลี่ยน)ผลทางการเงินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้า หากมีความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ ตลอด 5 (หา) วันทำงาน นับตั้งแต่วันที่รู้จักเกี่ยวกับความล้มเหลวครั้งนี้

6.6. ในกรอบการปราบปรามการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย (anti-money laundering — AML) ลูกค้ารับรองว่า เงินที่ลูกค้าฝากเข้าบัญชีของลูกค้า ไม่ได้เป็นเงินที่เขาได้มาจากการค้ายาเสพติด การค้ามนุษ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ลูกค้าสัญญาว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธให้ลูกค้าใช้บัญชี และ/หรือ งด และ/หรือยกเลิก และ/หรือปิดบัญชี และ/หรือถอนหรืออายัดเงินทุนออกจากบัญชีของลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหรือขัดต่อคุณสมบัติและหลักการการปราบปรามการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย (AML) ในกรณีที่บริษัทสงสัยว่าลูกค้าปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้บัญชีของลูกค้า บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิงดและ/หรือปิดบัญชีของลูกค้า และ/หรืออายัดเงินจากบัญชีของลูกค้าเนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว

6.7. บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนขนาดดอกเบี้ยหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยผลตอบแทน มูลค่าต่ำสุดและสูงสุดของหลักทรัพย์ ความเป็นไปได้ในการปรับอัตราผลตอบแทนและระยะเวลาการหมดสัญญา (ทรานแซคชัน) สำหรับหนึ่งหลักทรัพย์ หลายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ทั้งหมด

6.8. บริษัทมีสิทธิจำกัดจำนวนสูงสุดของหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อได้ภายในหนึ่งนาที หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันปฏิทิน

7. การใช้เงินโบนัสและของขวัญ และการเข้าร่วมในการแข่งขันและโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัท

7.1 บริษัทโอนเงินโบนัสเข้าบัญชีการเทรดของลูกค้า

7.2 ขนาดของโบนัสขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากในบัญชีของลูกค้า หรือขื้นอยู่กับเงื่อนไขของกิจกรรม เมื่อลูกค้ามีโอกาสได้รับโบนัส

7.3 ลูกค้ามีโอกาสได้รับเงินรางวัลหรือโบนัสหนึ่งครั้งต่อหนึ่งกิจกรรมเท่านั้น ถ้าเงื่อนไขของกิจกรรมไม่ระบุอย่างอื่น

7.4 เงินโบนัสที่เข้าบัญชีการเทรดของลูกค้า ไม่ได้เป็นหนี้สินของบริษัทต่อลูกค้า

7.5 ลูกค้าสามารถถอนเงินออกจากบัญชีของตน ก็ต่อเมื่อลูกค้าใช้บัญชีการเทรดของตนเพื่อทำมูลค้าการค้าที่จำเป็นต้องตามเงื่อนไข

7.6 ,มูลค้าการค้าที่จำเป็นต้องเท่ากับยอดเงินโบนัสคูนด้วยเลเวอเรจของโบนัส ซึ่งเลเวอเรจโบนัสนี้อาจต่างกันแล้วแต่กิจกรรม ถ้าในเงื่อนไขของกิจกรรมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเลเวอเรจ หมายความว่าเราถือว่าเลเวอเรจเท่ากับ 35 (สำหรับโบนัสที่เท่ากับ 50% หรือมากกว่านี้ของยอดเงินฝากในบัญชีการเทรดของลูกค้า เลเวอเรจเท่ากับ 40)

7.7 ข้อเสนอโบนัสอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะถอน ยอดเงินที่สูงที่สุด ที่ลูกค้ามีสิทธิ์ถอนจากโบนัสของขวัญที่ไม่เกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือ ที่ลูกค้าได้รับในอีเมล เท่ากับ $50 / €50

7.8 ข้อเสนอโบนัสอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุการใช้บังคับ โบนัสของขวัญที่ไม่เกี่ยวกับยอดเงินต้องได้รับการใช้ให้สำเร็จภายใน 5 วันนับแต่วันที่เริ่มใช้โบนัสนี้ ถ้าภายใน 5 วันตั้งแต่วันที่เริ่มใช้โบนัส ลูกค้าไม่สามารถทำมูลค่าการค้าที่จำเป็นต้องหรือไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชี โบนัสกลายเป็นศูนย์

7.9 ในการคำนวณมูลค่าการค้าที่จำเป็นต้องของลูกค้า บริษัทจะไม่คำนึงถึงสัญญาที่มีผลลัพธ์ ไม่มีรายได้ (หากราคาใช้สิทธิ์ของหลักทรัพย์เท่ากับราคาการหมดอายุแปลงสภาพ)

7.10 ลูกค้ามีสิทธิ์ปฏิเสธโบนัสหรือยกเลิกโบนัสก็ต่อเมื่อไม่มีการใช้บัญชีการเทรดของลูกค้าแต่อย่างใดนับตั้งแต่เวลาที่เงินโบนัสเข้าบัญชี

7.11 เมื่อกิจกรรมหมดอายุ โบนัสที่บริษัทโอนเข้าบัญชีของลูกค้าตามเงื่อนไขของกิจกรรม อาจถูกบริษัทหักจากบัญชีของลูกค้าได้

7.12 โบนัสกลายเป็นศูนย์ถ้ายอดเงินบัญชีการเทรดของลูกค้าลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของยอดเงินสัญญา 

7.13 ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือการแข่งขันใดๆ ที่จัดโดยบริษัทซึ่งเขาสามารถเข้าร่วมได้ ลูกค้าต้องทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดของโปรโมชั่นหรือการแข่งขันบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยตนเอง

7.14 เงินรางวัลที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทในการเข้าร่วมการแข่งขันจะถูกโอนเข้าบัญชีจริง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการแข่งขัน

7.15 ในกรณีที่ทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทสงสัยว่าลูกค้ากระทำการฉ้อโกงเพื่อชนะการแข่งขันหรือโปรโมชันในช่วงที่มีการเข้าร่วมการแข่งขันหรือโปรโมชัน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะทบทวนหรือยกเลิกผลการแข่งขันหรือการเข้าร่วมโปรโมชั่นของลูกค้า

8. ความรับผิดชอบของลูกค้าและบริษัท

8.1. ถ้าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้า รับรองว่าลูกค้ามีความรับผิดชอบส่วนตัวเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือของบัญชีตน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือไม่กระทำของลูกค้าระหว่างที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัท

8.2. บริษัทมีสิทธิแก้ไขปรับปรุงเนื้อในสัญญาฉบับนี้เมื่อไรก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท กรณีที่บริษัทแก้ไขปรับปรุงเนื้อในสัญญา การแก้ไขปรับปรุงนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่บริษัทเปิดเผยเนื้อในสัญญาที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงในเว็บไซต์ https://binomo.com/th/agreement ถ้าไม่มีเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับผลบังคับใช้ที่ระบุไว้ระหว่างการเปิดเผยสัญญาฉบันนี้ บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการแก้ไขสัญญาฉบับนี้ โดยการเปิดเผยสัญญาฉบับที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงในเว็บไซต์ https://binomo.com/th/agreement.

8.3. หน้าที่และสิทธิของลูกค้าและบริษัท ที่สัญญาฉบับนี้ระบุไว้ ถือว่าเป็นการกระทำอย่างต่อเนื่องและมีผลบังคับใช้จนกว่าลูกค้าแจ้งให้บริษัททราบว่าลูกค้าปิดบัญชีของตนหรือปฏิเสธปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

8.4. ลูกค้าเข้าใจว่าข้อมูลต่างๆและคำแนะนำที่ลูกค้าได้รับจากเว็บไซต์ของบริษัท จากผู้แทนของบริษัทหรือจากบุคคลที่สามไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอโดยตรงให้ลูกค้าทำทรานแซคชันทางการค้าหรือทางการเงิน

8.5. บริษัทไม่รับผิดทางกฎหมายและ/หรือทางการเงินในการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของตน ถ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณภาพการถ่ายทอดข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

8.6. ลูกค้าเข้าใจว่า การกระทำใดๆของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลที่สามกับลุกค้า ที่อาจทำให้การทำงานของบริษัท อุปกรณ์ต่างๆ หน่วยงาน ซอฟตแวร์และฮาร์ดแวร์ของบริษัทขาดเสถียรภาพ นำมาซื่งการปฏิเสธโดยตรงของบริษัทที่จะบริการบัญชีปัจจุบันของลูกค้าและการยกเลิกทรานแซคชันทั้งหมดของลูกค้า นอกจากนี้ในอนาคต บริษัทอาจปฏิเสธการจดทะเบียนลูกค้าคนนี้และปฏิเสธให้บริการบัญชีใหม่ของลูกค้าคนนี้

8.7. เมื่อลูกยอมรับสัญญา ลูกค้าสัญญาว่า:
− ลูกค้าบรรลุนิติภาวะ;
− อ่านและเข้าใจเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

8.8. เมื่อลูกค้าถอนเงินออกจากบัญชี บริษัทมีสิทธิขอให้ลูกค้ายืนยันข้อมูลส่วนตัวของบัญชีลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้าอำนวยสำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองว่าถูกต้องโดยนายทะเบียนโนตารีพับบลิค ที่รับรองตัวตนของลูกค้า ที่อยู่และการจดทะเบียนของลูกค้า

8.9. สำหรับลูกค้า ลูกค้าสัญญาว่าจะให้เอกสารทั้งหมดที่ต้องการสำหรับการรับรองข้อมูลเหล่านี้ หรือปฏิบัติการอื่นๆที่จำเป็นต้อง (ตามดุลยพินิจของบริษัท), ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย

8.10. ในกรณีที่ลูกค้ามีการจดทะเบียนเพิ่มเติม/ซ้ำที่ใช้อีเมล์ต่างๆ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจดทะเบียนเพิ่มเติมทั้งหมด

9. ความเสี่ยงของลูกค้า

9.1. ลูกค้าเข้าใจว่า เขาอาจมีความเสี่ยงทางการเงินค่อนข้างสูง เมื่อเขาปฏิบัติการต่างๆโดยใช้บริการของเว็บไซต์ ก่อนที่จะปฏิบัติการโดยใช้บริการของเว็บไซต์ ลูกค้าต้องวิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของตน

9.2. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่รับผิดทางกฎหมายและทางการเงินในกรณีที่ลูกค้าขาดทุนเมื่อลูกค้าปฏิบัติการโดยใช้บริการของเว็บไซต์ เนื่องด้วยข้อจำกัดของรัฐบาล กฎระเบียบทางตลาดและ/หรือเงินตรา การงดการปฏิบัติงานของตลาดหุ้นและเหตุสุดวิสัยอื่นที่บริษัทควบคุมไม่ได้

9.3. ลูกค้ารับผิดชอบส่วนตัว ในกรณีที่ลูกค้าทำข้อมูลสำคัญหาย เช่นข้อมูลที่ต้องใช้ในการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของตน (ชื่อในระบบ ระหัสผ่าน) เป็นต้น ลูกค้าต้องป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของลูกค้าได้ ความเสี่ยงและการขาดทุนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกู้คืนการเข้าสู่บัญชีของลูกค้า ไม่นำมาซึ่งการเกิดข้อผูกพันเพิ่มเติมของบริษัท นอกเหนือจากการให้ข้อมูลใหม่ๆเพื่อเข้าสู่บัญชีของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าผ่านการตรวจตัวตนของลูกค้าในฐานะเจ้าของบัญชีนี้

10. เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างฝ่ายของสัญญาฉบับนี้

10.1. เพื่อติดต่อลูกค้า บริษัทใช้วิธีการติดต่อดังต่อไปนี้:
- โทรศัพท์ 8 800 555-71-85;
- อีเมล์ support@binomo.com;
- ระบบบัตรผ่านในส่วนต่อประสานภายในของเว็บไซต์

11. การพิจารณาการร้องขอ ข้อพิพาทและข้อเรียกร้อง

11.1. ฝ่ายของสัญญาพยายามแก้ไข ข้อพิพาททุกอย่างทางการติดต่อทางอีเมล์และการเจรจา

11.2. การร้องขอของลูกค้าถือว่าเป็นการร้องขออย่างเป็นทางการ ถ้าลูกค้าส่งการร้อยขอเหล่านี้ไปยังบริษัทตามอีเมล์ support@binomo.com. บริษัทไม่ถือว่าการร้อยขอเป็นการร้องขอทางการ ถ้าลูกค้าทำและส่งการร้องขอเหล่านี้โดยใช้โปรแกรมสำหรับการคมนาคมทางออนไลน์ (เช่น Skype) และโปรแกรมอื่นๆชนิดนี้

11.3. บริษัทจะรับการร้องขอสำหรับการพิจารณา ถ้าการร้องขอมีข้อมูลดังต่อไปนี้:
− หมายเลขบัญชี;
− ชื่อเต็ม;
− e-mail (อีเมล์);
− เวลาและวันที่ข้อพิพาทเกิดขึ้น/หรือลูกค้าสังเกตเรื่องนี้;
− รายละเอียดการร้องขอ

11.4. บริษัทมีสิทธิปฏิเสธลูกค้าในการพิจารณาการร้องขอของเขา ถ้าการร้องขอของลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 11.2 และ 11.3 และถ้า:
− การร้องขอที่บริษัทได้รับใช้ภาษาที่หยาบคายและ/หรือคำสบประมาทต่อบริษัท (ในนั้นต่อพนักงานของบริษัท);
− การร้องขอที่บริษัทได้รับมีการคุกคามต่อบริษัท (ในนั้นต่อพนักงานของบริษัท);
− ในการร้องขอ ลูกค้าข่มขู่ว่าจะทำลายชื่อเสียงทางธุรกิจของบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ได้


11.5. บริษัทต้องพิจารณาการร้องขอของลูกค้าภายใน 10 (สิบ) วันทำงาน(หลังจากที่ลูกค้าอำนวยข้อมูลที่จำเป็นต้องและครบถ้วน ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการร้องของ/การเรียกร้อง และที่จำเป็นสำหรับการตัดสินเรื่องนี้).

11.6. หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางการค้าของลูกค้าและ/หรือบัญชีของลูกค้า บริษัทพิจารณาโปรโตคอลการปฏิบัติการทางการค้าของลูกค้าบนพื้นฐานข้อมูลส่วนตัวของบริษัท

11.7. ถ้าลูกค้าละเมิดข้อใดข้อหนึ่งของสัญญา บริษัท อาจปฏิเสธให้บริการลูกค้าต่อไป

11.8. ถ้าลูกค้าและบริษัทไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างการติดต่อทางอีเมล์และการเจรจาภายใน 3 (สาม) เดือนนับตั้งแต่วันที่ข้อพิพาทเกิดขึ้น เรื่องนี้จะถูกพิจารณาในศาลตามประมวลกฎหมายของสหพันธรัฐเซชิลส์ (Republic of Seychelles)

12. ภาษี

12.1. บริษัทไม่ใช่สำนักงานบัญชีตัวแทนและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการของลูกค้าของตนให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทอาจให้ข้อมูลนี้ให้คนอื่น หากมีการร้องขออย่างเป็นทางการจากองค์การราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

13. การยกเลิกสัญญาฉบับนี้

13.1. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาจดทะเบียนที่เว็บไซต์ binomo.com.

13.2. สัญญาฉบับนี้ได้รับการยกเลิกในกรณีที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
− ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของสัญญาแสดงความประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญาฉบับนี้;
− หลังจากที่บริษัทชำระหนี้สินทางการเงินทั้งหมดให้แก่ลูกค้า;
ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดนไม่ต้องเตือนลูกค้าล่วงหน้า

13.3. บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญากับลูกค้าเป็นฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องอธิบายสาเหตุของการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ บริษัทสัญญาว่าจะชำระหนี้สินทางการเงิน ที่มีอยู่ในช่วงการยกเลิกสัญญา ให้แก่ลูกค้า

13.4. ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจยกเลิกการปฏิบัติการส่วนตัวที่สัญญาฉบับนี้ระบุไว้:
− บริษัทต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการตัดสินใจนี้ 1 (หนึ่ง) เดือนปฏิทินก่อนหยุดการปฏิบัติการ;
− บริษัทต้องชำระยอดเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของลูกค้าในเวลาที่บริษัทยกเลิกการปฏิบัติการของตน ให้แก่ลูกค้า

13.5. บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีทางการเงินต่อลูกค้า รวมทั้งในกรณีที่บริษัทเลิกสัญญากับลูกค้าด้วย