หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ — ได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์ (GOLD, OIL), หุ้นของบริษัท (BMW, Google), คู่เงินตรา (GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD), ดัชนี (CAC40, DAX, S&P 500), คู่หลักทรัพย์ (GOLD/SILVER) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวราคาในการซื้อขาย