ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

ดอลล่าร์ออสเตรเลีย — หน่วยเงินออสเตรเลีย (สัญลักษณ์ AUD) หนึ่งในเงินตรามาตรฐานของบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์หลักของตลาดฟอเร็กซ์ เป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อเงินตราภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิก มีความผันผวนมากที่สุดในสมัยการเทรดตลาดเงินตราออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการตรวจแก้ดีมากกับ NZD — เงินตราของนิวซีแลนด์