หมี (เทรดเดอร์แบบขาลง)

หมี — ชื่อเรืยกเทรดเดอร์ที่ทำสัญญาว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลง เทรดเดอร์ที่เรียกว่า หมีรอให้การเสนอราคามีแนวโน้มลดลง และเปิดสัญญาระยะสั้นส่วนใหญ่ คำศัพย์ว่า «ตลาดแบบหมี» หมายถึงตลาดการเคลื่อนไหวการเสนอราคา ที่มีแนวโน้มที่ลดลง