ปอนด์สเตอลิง

ปอนด์สเตอลิง (pound sterling, มีเครื่องหมาย GBP, ₤, ภาษาพูด — «ปอนด์») — เงินตราอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร์อังกฤษ ตามความสำคัญเป็นเงินตราอันดับที่สามในโลก