โบรกเกอร์

โบรกเกอร์ — บริษัทตัวแทนที่ปฏิบัติทรานแซกชันในตลาดตามคำสั่งของลูกค้าของตน บริษัทโบรกเกอร์คิดค่าธรรมเนียมเป็นค่าบริการ