ควาย (เทรดเดอร์แบบขาขึ้น)

ควาย — นักลงทุนในตลาดที่ทำสัญญาว่าราคาจะสูงขึ้น ควายทำเงินด้วยสัญญาว่าราคาหลักทรัพย์ทางการเงินจะสูงขึ้น ตลาดที่ขยายตัวที่มีแนวโน้มว่าราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เรืยกว่า «ตลาดควาย». ศัตรูของควาย คือ หมีที่ทำสัญญาว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลง การต่อสู้ระหว่างควายและมีกำหนดความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และการเคลื่อนไหวของการเสนอราคา