ดอลล่าร์แคนาดา

ดอลล่าร์แคนาดา — เป็นเงินตราอย่างเป็นทางการของแคนาดา (มีเครื่องหมาย — CAD, ภาษาพูด — “ลูนี” หรือ “เงินแคนาดา”). เป็นหนึ่งในสินเงินตราที่เป็นที่นิยมที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์