แท่งเทียน

แท่งเทียน (แท่งเทียนญี่ปุ่น) — เป็นการแสดงกราฟการเสนอราคาในรูปแบบที่ดูเหมือนแท่งเทียนธรรมดา ซึ่งราคาการเปิดและปิดสัญญา เป็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่งเทียน และ «ชนวน» บนและล่าง คือ จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของการเสนอราคา ในช่วงเวลาที่แท่งเทียนมีผลบังคับใช้ เมื่อราคาการปิดสัญญษต่ำกว่าราคาการเปิดสัญญษ แท่งเทียนเรียกว่า แท่งเทียนหมี หมายความว่าราคาลดลง ถ้าราคาการปิดสัญญาสูงกว่าราคาการเปิด — นี่เป็นแท่งเทียนควาย หมายความว่าราคาสูงขึ้น เขาใช้แท่งเทียนบ่อยที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ตลาดทางเทคนิคและกราฟ