การใช้ทุน

การใช้ทุน (การใช้ทุนในตลาด) — นี่เป็นราคาเงินทุนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ได้รับการประมวล เขาคำนวณการใช้ทุนโดยการคูนราคาของหุ้นหนึ่งหุ้นด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทปล่อยออก