การชำระบัญชี

การชำระบัญชี (อังกฤษ. Clearing) — ระบบการชำระเงินระหว่างบุคคลต่างๆ (ประเทศ บริษัท) โดยไม่ใช้เงินสด สำหรับสินค้าและบริการที่ทั้งสองฝ่ายให้กันและกัน ใช้วิธีการหักบัญชี