การรวมตัวเป็นหนึ่ง

การรวมตัวเป็นหนึ่ง — การเคลื่อนไหวของราคาโดยเทรน์ดไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เมื่อราคาหลักทรัพย์อยู่ในช่องแคบๆ เขาเรียกการเคลื่อนไหวของการเสนอราคาเช่นนี้ ว่า การเคลื่อนไหวข้างๆ การรวมตัวเป็นหนึ่งสิ้นสุดลงเมื่อราคาข้ามผ่านระดับหนึ่งระดับของช่อง