เงินตรา

เงินตรา — หน่วยเงินอย่างเป็นทางการของแต่ละประเทศ ที่เขาใช้เป็นหน่วยเงินในทรานแซคชันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา เกือบทุกประเทศของโลกมีเงินตราส่วนตัว ยกเว้นสหภาพยุโรปที่มีเงินตราเดียว — ยุโร (€, EUR) ตลาดโลกที่มีความสำคัญมาก ที่มีทรานแซคชันเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตรา คือ ตลาดฟอเร็กซ์.