คู่เงินตรา

คู่เงินตรา — เป็นราคาเปรียบเทียบของเงินตราสองเงินตรา หมายความว่าราคาเงินตราของหนึ่งประเทศได้รับการเปรียบเทียบกับราคาเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง คู่เงินตราทั้งหมดมีชื่อพิเศษ เช่น EUR/SGD, UAD/CHF, GBP/CHF, USD/JPY เป็นต้น การทำสัญญาซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ทุกชนิดคือการซื้อเงินตราหนึ่งรายการและการขายเงินตราอีกหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน นี่เป็นที่มาของราคาคู่เงินตราที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อทำการซื้อขาย