ราคาปัจจุบัน

ราคาปัจจุบัน — ราคาหลักทรัพย์ตามเวลาจริง ที่ได้รับการแสดงในกราฟการเสนอราคา โบรกเกอร์ได้รับราคาปัจจุบันจากเครื่องบริการระหว่างธนาคาร การเปลี่ยนแปลงราคาเป็น ตัวแปรสำคัญสำหรับการสร้างกราฟการเสนอราคา