การเทรดวันเดียว

การเทรดวันเดียว (อังกฤษ. Day trading) — เป็นการเทรด หลักทรัพย์การเงินภายในหนึ่งวัน หมายความว่าในช่วงเวลาสมัยการเทรด ยุโรปและอเมริกัน โดยมีเงื่อนไขว่า ทรานแซคชันทั้งหมดที่เทรดเดอรทำไว้ หมดอายุแปลงสภาพในสมัยการเทรดนี้ ดังนั้น ทรานแซคชันทุกชนิดในช่วงเวลาการเทรดวันเดียวมีเวลาหมดอายุแปลงสภาพสั้นๆ (ตามปกติ — ไม่มากกว่า 12 ชั่วโมง)