ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ — เป็นหลักทรัพย์อนุพันธ์ ที่มีราคาที่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์พื้นฐาน ในระหว่างการเทรดตราสารอนุพันธ์ เทรดเดอร์ไม่ซื้อหลักทรัพย์ที่แท้จริง แต่เขาทำสัญญาเกี่ยวกับการขึ้นหรือลงราคาของหลักทรัพย์รายการนี้ในอนาคต ตราสารอนุพันธ์นิยมใช้กันเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาที่เปิดอยู่ แต่ปัจจุบันนี้เขานิยมทำการเทรดตราสารอนุพันธ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรานแซคชันในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสินค้า