อัตราเงินปันผล

อัตราเงินปันผล — เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าเงินปันผลและค่าหุ้น ยิ่นอัตราเงินปันผลสูง ยิ่งหุ้นมีความสำคัญสำหรับนักลงทุน เพราะว่าตัวแปรนี้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของบริษัทหุ้นและรับประกันว่านักลงทุนได้รับรับเงินทุนของตนคืนมาเร็ว